...)>)@'''>

sepr.online

projekt

kolaboracyjnyTwórczość zdalna - minialbum z muzyką na bazie biblioteki Studia Eksperymentalnego Polskiego RadiaProjekt ma na celu umożliwienie otwartej i zdalnej współpracy pomiędzy twórcami przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi internetowych i oprogramowania oraz popularyzację dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia poprzez wykorzystanie udostępnionej przez Instytut Adama Mickiewicza oraz firmę Ableton biblioteki sampli.